Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.02.2014 16:52:48 

materská škola modra

Úvod

 

 

 

 

 

 

Táto verzia webu je neaktuálna.

Aktuálne informácie nájdete na novej webovej stránke:

 

 

http://www.materskaskolamodra.sk/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Vítame Vás!
 
 
 
                         Materská škola v Modre je 12- triedna škola , ktorá sa nachádza v štyroch samostatných elokovaných pracoviskách.
                        Pre deti predškolského veku zabezpečuje celodennú starostlivosť. Dieťa  v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa . Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
                        Predprimárne vzdelávanie nie je povinné i keď materské školy od 1.septembra 2008 patria so sústavy škôl.
                        V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú  pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci  svojou odbornou prácou
prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.
                        Našou snohou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov ( rodičov )  detí  so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň  splniť kritéria absolventa predprimárneho vzdelávania . Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
nezabudnite si prečítať podsekcie ( číslo účtu, rodičovské stretnutie,...), ktoré nájdete na hornej lište sekcií a odkazy ( sprievodca materskou školou,...), kde sa dozviete informácie , o ktoré máte záujem.
 
                                 
                                                                                      
   
                   
                     
 
 
               
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
TOPlist