Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.02.2014 16:52:48 

materská škola modra

školský poriadok
               
     školský poriadok 
                        Je dokument materkej školy , ktorý vymedzuje práva i povinnosti  ( detí) školy, ich zákonných zástupcov ( rodičov ) i zamestnancov materskej školy.
                       Zápis detí do materskej školy je podrobne rozpracovaný v bode b) č.10.Deti sa nezapisujú do poradovníkov, ani do iných zoznamov mimo dňa konania zápisu. ( kapacita tried ja naplnená na celý školský rok )
                        Je umiestnený na dostupnom mieste na každom elokovanom pracovisku materskej školy.
                         Súčasťou školského poriadku je i plán práce školy na školský rok( je v sanostatnej sekcii na lište). Podrobne informuje o prevádzke jednotlivých pracovísk.( denný režim, počet detí v triede, stolovanie,  hygiena, pobyt voku, ... )
                        V dokumente sú zahrnuté pokyny pre BOZP pre deti i zamestnancov školy.
_____________________________________________________________________________
všimnite si podsekciu tlačivá  - je tam i žiadosť o prijatie vášho dieťaťa do MŠ.
                   
                                                                                           
 


                 
 


                                                                         

 
 
 
 
 
TOPlist