Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.02.2014 16:52:48 

materská škola modra

číslo účtu

 

 

         

      POZOR ZMENA!!!     OD  01.septembra 2012

      Školné ( úhradu poplatkov zákonných zástupcov ) , ktoré = 15,- €  na mesiac treba uhradiť vopred do 10.dňa v mesiaci na :

            číslo účtu... 218 3079 653/0200

            nezabudnite uviesť meno dieťaťa - nie platiteľa a správny variabilný symbol.

 

  PRERUŠENÁ PREVÁDZKA -  počas prerušenia prevádzky materskej školy ( december  júl a august ) je suma úhrady poplatkov zákonných zástupcov upravená !!! Alikvotná časť uvedenej sumy je zverejnená na oznamovacích tabuliach materskej školy.

upozornenie!!!!

Z dôvodu neplatenia tzv." školného" budeme od 01.10.2010 zverejňovať mená neplatičov.

TOPlist