Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.02.2014 16:52:48 

materská škola modra

rozširujúce učebné osnovy
rozširujúce učebné osnovy...

 

Má každé pracovisko vypracované oddelene. V rozširujúcich učebných osnovách ponúkajú pani učiteľky rôzne aktivity, ktorými obohacujú učebné osnovy. Zameranie jednotlivých rizširujúcich osnov je nasledovné:

  • na SNP ul. - názov: " chráňme dedičstvo našich otcov" - zamerali sme sa na regionálnu, ekololgickú a enviromentálnu podoblasť edukácie. Deti sa oboznámia s históriou svojho mesta "MODRA", regionálnymi zvykmi, tradíciami, .... Naučia sa svoje dedičstvo si chrániť, udržiavať a vážiť. Prostredníctvom aktivít v spoluúčasti rodičov a členov rodiny obohatíme poznatkový systém , osobnostný a socioemocionálny rozvoj detí. 
  • na Kalinčiakovej ul. - názov: "Vstalo slnko.. " - zamerali sme sa na regionálnu podoblasť edukácie. Deti spoznajú históriu svojho mesta "MODRA", regionálne zvyky, tradície,... aktivity poriadané v rámci rozširujúcich učebných osnov podporia pozitívny osobnostný a socioemocionálny rozvoj detí.
  • na Sládkovičovej ul. - názov: "Moje mesto" -  zameriavame sa na všetky oblasti rozvoja detskej osobnosti. Cez výtvarné, pracovné techniky a prostredníctvom pokusov, exkurzií deti poznávajú dejiny svojho mesta a upevňujú si vedomosti o tradíciách a zvykoch v Modre.
  • na Partizánskej ul.- názov:" zem je krásne miesto k životu " - zamerali sme sa na regionálnu, pohybovú podoblasť a výchovu k tvorivosti. Deti spokusmi, pozorovacími a pohybovými aktivitami rozšíria svoj poznatkový systém o špecifiká svojho miesta bydliska - " MODRA - Kráľová".
TOPlist